Andre tjenester

Ekstra tjenester som ikke følger din bokpakke:

– Registrering av boken i Bokbasen. Boken blir dermed lett søkbar for alle bokhandlere og biblioteker i Norge. Vi leverer 1 eksemplar av boken, omslag og omtale av boken til Bokbasen. Registreringen av boken blir opprettholdt på bestemt tid. Bokabasen tilbyr også overføring av bestillinger.

Pris: kr. 1000

– Presseomtale til alle landets aviser. Vi skriver og sender ut en presseomtale til alle landets aviser eller de du selv måtte ønske, med omtale av og henvisning til boken din. Slik kan boken din bli sett ytterligere og bidra til at du kan skaffe intervjuer og bokomtaler av utgivelsen din, i lokale og riksmedier.

Pris: kr. 1000

– Bilde- og fotobøker. Vi gjør egne avtaler med bøker som har mer enn 10 bilder, grunnet det ekstra arbeidet dette medfører.

Ta kontakt for pris

Korrekturlesing:

Vi gjør alltid en korrekturlesning før boken skal leveres til første trykking hos trykkeriet, men vi forutsetter at boken  allerede er korrekturles. Dersom du ønsker forlaget skal korrekturlese manus for deg, kan vi hjelpe deg med det. Vi retter skrive- og tegnsettingsfeil.

Pris: kr. 0,25 per ord.

Språkvask:

Dersom du ønsker hjelp til å språkvaske ditt manus, kan vi hjelpe deg med det. Vi tar en grundig gjennomgang av teksten og legger vekt på setningsoppbygging, ordvalg og formuleringer. Kort fortalt så gjør vi teksten mer lesbar.

Pris: kr. 0,50 per ord.

Oversetting:

Forlaget kan påta seg oversettelser fra norsk til engelsk og fra engelsk til norsk.

Ta kontakt for en avtale om pris.

Illustrasjoner:

Ønsker du en profesjonell kunstner til å tegne/male/fotografere for deg? Vi kan sette deg i forbindelse med flere dyktige.  Avtaler du gjør med dem er uavhengig av forlaget.

Ta kontakt