Bokformater & Templets

 

Nå som du har skrevet ferdig et manus, trenger du å velge formatet du ønsker boken din skal ha. Her er en oversikt over tilgjengelige bokformat hos vårt trykkeri i USA. Under finner du templets/maler du kan laste ned og åpne i Word, for å overføre manuset ditt til korrekt format. Eller enda bedre, du kan skrive manus direkte i ønsket bokformat.

Bokformater du kan velge fra vårt hovedtrykkeri 

Papir type:

Publisher Grade – Standard – Premium

innbinding

Spes boker-2

 

 

Templets/maler for Word til trykkeriets bokformater

Templets/maler for Word til trykkeriets bokformater

Format Templates
Digest 5.5 x 8.5 in.

Paperback

Download Zip File (364k)
US Letter 8.5 x 11 in.

Paperback

Download Zip File (384k)
Pocket Book 4.25 x 6.87 in.

Paperback

Download Zip File (348k)
A5 5.83 x 8.26 in.

Paperback

Download Zip File (368k)
US Trade 6 x 9 in. 15.2 x 22.9cm

Paperback

Download Zip File (360k)
Hardcover – Casewrap Download Zip File (360k)
Hardcover – Dust jacket Download Zip File (360k)
Royal 6.13 x 9.21 in.

Paperback

Download Zip File (368k)
Comic Book 6.625 x 10.25 in.

Paperback

Download Zip File (372k)
Crown Quarto 7.44 x 9.68 in.

Paperback

Download Zip File (384k)
Small Square 7.5 x 7.5 in.

Paperback

Download Zip File (360k)
A4 8.26 x 11.69 in.

Paperback

Download Zip File (376k)
Square 8.5 x 8.5 in.

Paperback

Download Zip File (368k)
Landscape 9 x 7 in.

Paperback

Download Zip File (360k)
Large Hardcover 8.25 x 10.75 in.

21 x 27.3cm

Download Zip File (392k)
Large Landscape 12.75 x 10.75 in.

32.385 x 27.31cm

Hardcover

Download Zip File (344k)
Large Square 12 x 12 in.

30.48 x 30.48cm

Hardcover

Download Zip File (385k)


Andre trykkerie
r

Om du ønsker å kjøpe et større opplag bøker billigere og fra norden fremfor fra vårt hovedtrykkeri i USA, har vi tilgang på 2 trykkerier utenom vår faste i USA, som gir gode tilbud.Vulkan i Sverige og Skurdal Grafisk & Design, i Norge.  Du gjøre egne avtaler med selvvalgt trykkeri også.