Fra manus til bok

 bokpakker2

Vi har et flott tilbud til deg. Som første forlag i Norge har vi fra dag èn utgitt papirbok og ebok til samme pris som de fleste tar for utgivelse av kun papirbok. Slik får du muligheten til å nå et enda større publikum med din utgivelse.

Fordeler med vårt konsept

Med konseptet vi bruker «trykk på forespørsel» (POD), slipper du å kjøpe et opplag bøker i tillegg til utgivelsen, slik du gjerne må i andre forlag. Du kan kjøpe 1 eller 1000 bøker akkurat når det passer deg og du får kvantumsrabatt for større kjøp.

I tillegg kan du bestille bøker direkte fra trykkeriet til kunder og trykkeriet tar jobben med å pakke og sende boken rett i postkassen til kunden. Enklere kan det ikke bli. Du slipper kostnaden med å kjøpe et større opplag bøker du ikke har noen garanti for å selge. Ikke trenger du lagringsplass, ikke må du pakke bøker, frankere dem og løpe til postkontoret. Via nettet kan du ordne en bestilling til en kunde på kort tid.

Dette konseptet gjør bøker litt dyrere i produksjon enn ellers, men fortjenesten per bok blir likevel meget god. Det er også du selv som bestemmer utsalgspris på dine bøker.

Du eier boken og bestemmer utsalgspris og du står helt fritt til å selge boken selv på den måten du ønsker. Alle egne salg får du 100% fortjeneste/royalty på. Ellers selger vi boken din med omtale gjennom forlagets egen nettbokhandel for deg om du ønsker,  og deler fortjenesten mellom oss.

Hvorfor ebok?

Vi tror eboken er kommet for å bli, og tiden vil vise om den overtar folks lesevaner eller blir et supplement til papirbøkene. Vi sørger for at du er så tilgjengelig som mulig med begge format slik at du kan nå så mange som mulig.

Eboken er en drøm å jobbe med. Ikke skal den trykkes opp, ikke trenger den mye plass på en harddisk eller minnepenn og den er fantastisk enkel å distribuere. Med noen enkle tastetrykk kan du sende en ebok til en kunde via epost på sekunder.

Nettopp fordi eboken skal gjennom færre ledd som fordyrer, kan du selge den billigere enn papirboken. Selv til 1/3 av prisen av en papirbok, vil inntjening per bok normalt være like bra og bedre som ebok. 

Vår jobb er å ta oss av det administrative og tekniske rundt utgivelsen slik at du kan konsentrere deg om å nå flest mulig lesere. Vi kan gjøre det meste for deg med unntak av å skrive selve manuset.  Vi tilbyr derfor 4 grunnpakker som gir ulike løsninger og priser. I tillegg til dette skreddersyr vi gjerne en Bokpakke for deg for å imøtekomme dine ønsker og behov best mulig. For eksempel kan du like Bokpakke 1, men ikke ha behov for like mye markedsføring og dermed kan vi gjøre tilbudet billigere for deg. 

linje

 

Her er våre 4 grunnleggende bokpakker

Bokpakke 1 – Papirbok + ebok

2for1

Her leverer du ferdig manus i Word-format til oss, velger det bokformatet du ønsker fra trykkeriet vårt og vi gjør jobben med å redigere layout og ferdigstille boken med cover – i tett samarbeid med deg. Du kan velge svart/hvitt- eller fargetrykk, paper back, hardcover og ulike papirkvaliteter. I denne pakken får du både papirbok og ebok  som er helt like av utseende og med egne ISBN-nummer og strekkoder. Med boken din i begge format, kan du nå en enda større leserskare. 

I denne pakken er det flere markedsføringstiltak. For å synliggjøre boken din, registerer vi den i Bokdatabasen for bokhandlere der alle bokhandlere i Norge kan finne boken og bestille den enten via forlaget eller direkte fra deg. Boken blir også registrert i Bibsys, bibliotekenes boksentral. Vi sender også ut en pressemelding til alle landets aviser ved utgivelse. Slik kan du lettere kontakte medier for intervjuer og omtale av boken og boksignering.

La oss ikke glemme den unike eboken du også får, som ikke krever lagerplass utover noen megabyte på en minnepenn eller harddisk og som kan distribueres med noen tastetrykk på sekunder til kunder. Trykkeriet vårt tar også på seg jobben å sende bøker direkte til kunder for deg, slik at du slipper å bruke tid på å pakke og sende bøker. Enklere kan det nesten ikke bli.  

Eboken er i nøyaktig samme bokformatet som papirutgaven og får eget ISBN-nummer.

Vi gir også råd og tips om hvordan du kan markedsføre boken din i tillegg til å markedsføre og selge den for deg gjennom forlagets nettbokhandel. 

 

Du får: 

– ISBN-nummer til papirbok

– Strekkode til papirbok

– ISBN-nummer digital bok (PDF)

– Strekkode digital utgave (PDF)

– Layout i valgt format  fra vårt trykkeri (egen avtale for bøker med over 10 bilder)

– Cover design i samarbeid med deg

Markedsføring- og salgstiltak:

– Registrering i Bokdatabasen for bokhandlere med levering av 1 eksemplar av boken samt omtale (kun papirutgave)

– Registrering i Bibsys – biblioteksystem ( begge format)

– Pressemelding ved utgivelse til alle landets aviser

– Pliktlevering av bøkene til Nasjonalbiblioteket (begge format)

– Omtale av forfatter/bok på forlagets nettsider, blogg og Facebookside

– Salg av bok/ebok fra forlagets nettsider (ebok selges som PDF)

– 50% royalty ved salg via forlaget – 100% royalty ved alle egne salg

– Tips & råd rundt markedsføring

Etter utgivelse får du all materiale brukt til utgivelse av boken, samlet på en DVD vi sender deg. Du kan også bestille så mange eksemplarer av boken du ønsker direkte fra trykkeriet og ha et opplag du selv distribuerer. Eller du kan bestille bøker for kunder direkte på nett fra trykkeriet og de vil gjøre jobben med forsendelse til kunde uten å gå via deg. Enklere kan det ikke bli. 

Pris kr. 9990,-

Du oppnår ulike kvantumsrabatt på kjøp hos trykkeriet vårt i USA.

 

linje

Bokpakke 2  – mellom 2 permer – papirbok

tryktbok

Denne pakken er for deg som ikke er opptatt av den digitale verden og vil ha manuset ditt ut mellom ekte permer i vanlig papirformat.Tilbudet er helt lik Bokpakke 1, minus eboken.

Her leverer du ferdig manus i Word-format til oss, velger det bokformatet du ønsker fra trykkeriet vårt og vi gjør jobben med å redigere layout og ferdigstille boken med cover – i tett samarbeid med deg. Du kan velge svart/hvitt- eller fargetrykk, paper back, hardcover og ulike papirkvaliteter. I denne pakken får du både papirbok med ISBN-nummer og strekkode. 

I denne pakken er det flere markedsføringstiltak. For å synliggjøre boken din, registerer vi den i Bokdatabasen for bokhandlere der alle bokhandlere i Norge kan finne boken og bestille den enten via forlaget eller direkte fra deg. Vi sender også ut en pressemelding til alle landets aviser ved utgivelse. Slik kan du lettere kontakte medier for intervjuer og omtale av boken og boksignering.

Vi gir også råd og tips om hvordan du kan markedsføre boken din i tillegg til å markedsføre og selge den for deg gjennom forlagets nettbokhandel. 

Trykkeriet vårt tar også på seg jobben å sende bøker direkte til kunder for deg, slik at du slipper å bruke tid på å pakke og sende bøker. 

 

Du får:

– ISBN-nummer

– Strekkode

– Layout i valgt format fra vårt trykkeri (egen avtale for bøker med over 10 bilder)

– Cover design

– 1 Proof/prøve-eksemplar av boken fra trykkeriet til eventuell retting før endelig utgivelse.

Markedsføring- og salgstiltak:

– Registrering i Bokdatabasen for bokhandlere med levering av 1 eksemplar av boken, samt omtale.

– Registrering i Bibsys – biblioteksystem

– Pressemelding ved utgivelse til alle landets aviser

– Pliktlevering av boken til Nasjonalbiblioteket

– Omtale av forfatter/bok på forlagets nettsider, blogg og Facebookside

– Salg av boken fra forlagets nettsider

– 50% royalty ved salg via forlaget – 100% royalty ved alle egne salg

– Tips & råd rundt markedsføring

Etter utgivelse får du all materiale brukt til utgivelse av boken, samlet på en DVD vi sender deg. Du kan også bestille så mange eksemplarer av boken du ønsker direkte fra trykkeriet og ha et opplag du selv distribuerer. Eller du kan bestille bøker for kunder direkte på nett fra trykkeriet og de vil gjøre jobben med forsendelse til kunde uten å gå via deg. Enklere kan det ikke bli. 

Pris kr. 8590

Kjøp av flere eksemplarer bøker gjøres direkte via vårt trykkeri i USA eller via avtale med Vulkan i Sverige eller Skurdal Grafisk & Design, i Norge.

Du oppnår ulike kvantumsrabatt på kjøp hos trykkeriet i USA.

 

linje

Bokpakke 3  – Enkel bokutgivelse – papirbok

tryktbok2

Denne Bokpakken er for deg som ikke er opptatt av den digitale verden og vil ha manuset ditt utgitt mellom ekte permer i en tradisjonell papirbok av valgt format. Du får samme tilbud som i Bokpakke 2, men vi vektlegger ikke markedsføring og salgstiltak like mye slik at utgivelsen blir billigere for deg.

Du leverer ferdig manus i Word-format og bestemmer et bokformat du ønsker fra trykkeriet. Vi fikser layout og cover i samarbeid med deg og sender det til prøvetrykking. Når du har fått boken i hende og er fornøyd med resultatet,  foretar vi en siste korrektur om nødvendig før utgivelse og sørger for at boken din får omtale før og etter utgivelse gjennom forlagets egne nettsider, blogg og Facebook side.  

Trykkeriet vårt tar også på seg jobben å sende bøker direkte til kunder for deg, slik at du slipper å bruke tid på å pakke og sende bøker.

Du får:

– ISBN-nummer

– Strekkode

– Layout i valgt format fra vårt trykkeri (egen avtale for bøker med over 10 bilder)

– Cover design – enkel

– 1 Proof/prøve-eksemplar av boken fra trykkeriet til eventuell retting før endelig utgivelse.

Markedsføring- og salgstiltak:

– Pliktlevering av boken til Nasjonalbiblioteket

– Omtale av forfatter/bok på forlagets nettsider, blogg og Facebookside

– Salg av boken fra forlagets nettsider

– 50% royalty ved salg via forlaget – 100% royalty ved alle egne salg

– Tips & råd rundt markedsføring

Etter utgivelse får du all materiale brukt til utgivelse av boken, samlet på en DVD vi sender deg.

Du kan også bestille så mange eksemplarer av boken du ønsker direkte fra trykkeriet og ha et opplag du selv distribuerer. Eller du kan bestille bøker for kunder direkte på nett fra trykkeriet og de vil gjøre jobben med forsendelse til kunde uten å gå via deg.  

Pris kr. 6900

Kjøp av flere eksemplarer bøker gjøres direkte via vårt trykkeri i USA eller via avtale med Vulkan i Sverige eller Skurdal Grafisk & Design, i Norge.

Du oppnår ulike kvantumsrabatt på kjøp hos trykkeriet i USA.

 

linje

Bokpakke 4 – Ebok – digital utgivelse

ebok

Er manuset ditt ren tekst og har maks 10 bilder, kan det være en idè å utgi digitalt som ebok. Kanskje du har kursmateriale, bloggtekster du vil samle, gamle brev du vil bevare, dagbøker eller et bokmanus du vil ha elektronisk . Vi gjør samme jobben med å klargjøre en ebok til utgivelse som en vanlig bok, men slipper unna flere ledd og kostnader i forbindelse med distribusjon og salg. Derfor er denne pakken forenklet på mange plan, også i forhold til markedsføring. 

Fordelene med ebøker er mange. Lesere kan ta de med seg overalt og lese fra både ebokplattformer, nettbrett og PC.  Du trenger ingen opplag, lagringsplass og skal ikke løpe til posten for å sende bøker til kunder. Alt foregår fra din egen PC via en epost direkte til kunden, med noen enkle grep.

Eboken får et eget cover om ønsket og ISBN-nummer. Vi råder deg også til å velge et standard bokformat til manuset og utgivelse a eboken – i tilfelle du skulle ønske å gi ut i papirformat senere. 

 

I denne pakken får du:

– ISBN- nummer

– Strekkode

– Cover design – enkelt

– Layout i valgt format (egen avtale for bøker med over 10 bilder)

– E-boken leveres som PDF-fil

– Pliktlevering Nasjonalbiblioteket

Enkel markedsføring- og salgstiltak:

– Omtale av forfatter/bok på forlagets nettsider, blogg og Facebookside

– Salg av boken fra forlagets nettsider

– 50% royalty ved salg via forlaget – 100% royalty ved alle egne salg

– Tips & råd rundt markedsføring

– Etter utgivelse får du all materiale brukt til din bok samlet på DVD.

 

Pris kr. 5500

* E-bøker blir tillagt 25 % moms ved salg

linje

 

Felles for alle bokpakker:

– ISBN-nummer (papir/digitalbok)

– Strekkode (papir/digitalbok)

– Layout i valgt format  fra vårt trykkeri

– Enkel cover design i samarbeid med deg

– 1 Proof/prøve-eksemplar av boken fra trykkeriet til gjennomsyn, eventuell retting før endelig utgivelse (PDF-fil for digitale utgivelser)

– Pliktlevering av boken til Nasjonalbiblioteket

– Omtale av forfatter/bok på forlagets nettsider, blogg og Facebookside

– Salg av boken fra forlagets nettsider ( omønskelig)

– 50% royalty ved salg via forlaget – 100% royalty ved alle egne salg

 

Ekstra tjenester som ikke følger din bokpakke:

Korrekturlesing:

Vi gjør alltid en korrekturlesning før boken skal leveres til første trykking hos trykkeriet, men vi forutsetter at boken  allerede er korrekturles. Dersom du ønsker forlaget skal korrekturlese manus for deg, kan vi hjelpe deg med det. Vi retter skrive- og tegnsettingsfeil.

Pris: kr. 0,25 per ord.

Språkvask:

Dersom du ønsker hjelp til å språkvaske ditt manus, kan vi hjelpe deg med det. Vi tar en grundig gjennomgang av teksten og legger vekt på setningsoppbygging, ordvalg og formuleringer. Kort fortalt så gjør vi teksten mer lesbar.

Pris: kr. 0,50 per ord.

Oversetting:

Forlaget kan påta seg oversettelser fra norsk til engelsk og fra engelsk til norsk.

Ta kontakt for en avtale om pris.

Illustrasjoner:

Ønsker du en profesjonell kunstner til å tegne/male/fotografere for deg? Vi kan sette deg i forbindelse med flere dyktige.  Avtaler du gjør med dem er uavhengig av forlaget.

Ta kontakt

 

linje

Bokformater du kan velge fra vårt hovedtrykkeri 

Papir type:

Publisher Grade – Standard – Premium

innbinding

Bokformater og templets du kan velge fra vårt trykkeri

Spes boker-2

Andre trykkerier

Om du ønsker å kjøpe et større opplag bøker billigere og fra norden fremfor fra vårt hovedtrykkeri i USA, har vi tilgang på 2 trykkerier utenom vår faste i USA, som gir gode tilbud. Vulkan i Sverige og Skurdal Grafisk & Design, i Norge. Her kan du gjøre egne avtaler også.

Legg igjen en kommentar